Uludag OSGB

Çalışanlarımızın Sağlığı, Bizim İçin Her Şeyden Önce Geliyor.
+90 (224) 512 00 90

info@uludagosgb.com.tr

Pzt - Cm 08:00 - 18:00

Cumartesi - Pazar Kapalı

Dr. Ziya Kaya Mah. Ilıca Cad.

No:85/A Gemlik / BURSA

Patlamadan Korunma Eğitimi

Patlamadan Korunma Eğitimi

Patlayıcıdan korunma dokümanı; ÇSGB tarafından, 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ile tanımlanmış ve tarif edilmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, istisnalar dışında patlayıcı ortama sahip tüm işyerlerini kapsamaktadır.

İşveren,

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak zorundadır.

 

İşveren, patlama riskini değerlendirme yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan korunma dokümanı, Uluslararası Mevzuat ve Standartlarda ULUDAĞ OSGB’nin konusunda deneyimli ve Patlamadan Korunma Dokümanı Sertifikalı Kimya, Endüstri ve Maden Mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

İstisnalar

a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve suyolu taşıma araçlarının kullanılması,

İletişim Bilgileri