Uludag OSGB

Çalışanlarımızın Sağlığı, Bizim İçin Her Şeyden Önce Geliyor.
+90 (224) 512 00 90

info@uludagosgb.com.tr

Pzt - Cm 08:00 - 18:00

Cumartesi - Pazar Kapalı

Dr. Ziya Kaya Mah. Ilıca Cad.

No:85/A Gemlik / BURSA

İşyeri Hekimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sertifikalı İşyeri Hekimlerimiz, “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında size ve çalışanlarınıza aşağıda sıralanan hizmetleri vermektedirler;

İşyerinizde iş sağlığı ve güvenliğinin daha iyi yönetilmesi konusunda ilgili işyerinize özgü sistem geliştirerek gereklilikler konusunda sizlere ve işçilere tavsiyelerde bulunmak, eğitimler vererek çalışanları sağlık riskleri konusunda bilinçlendirmek.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinizde periyodik incelemeler yaparak risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanlarınızın sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve kurulan sistemin uygulanmasını denetlemek.

Ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar, hijyen ve iş sağlığı konularında danışmanlık ve denetim yapmak.

Yıllık çalışma planını, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu bilgileri göndermek.

İşçilerinizin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, sağlık gözetimlerini, yapmak ve işyerinde muhafaza etmek.

Ortak kullanım alanlarına ilişkin hijyen ve temizliği konusunda gerekli danışmanlık ve denetim hizmetlerini vermek,

Çalışma ortamındaki psikolojik riskleri, meslek hastalığına, iş kazasına ve strese neden olan faktörleri en aza indirilmesi konusunda bilgi vermek.

Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapılması ve işyerindeki sağlığa zararlı unsurlar arasındaki ilişkiyi ölçümlemek. Alınan sonuçlara göre kurum yönetimine bildirimlerde bulunmak.

Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapanlara işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması uygun olmayanları, sağlık durumlarına uygun bir işe doğru yönlendirmek.

Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, hassas risk grupları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, daha uygun bir işe yerleştirilmelerine yönelik üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.

Gerekli biokimya laboratuvarı tahlilleri, radyolojik kontroller ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların tespitini ve kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak.

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale organizasyonu ile çalışanların eğitimini sağlamak.

Meslek hastalığına yakalanan ve/veya iş kazasına uğrayan çalışanların rehabilitasyonu konusunda  hizmet vermek.Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

(İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam günçalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

İletişim Bilgileri