Uludag OSGB

Çalışanlarımızın Sağlığı, Bizim İçin Her Şeyden Önce Geliyor.
+90 (224) 512 00 90

info@uludagosgb.com.tr

Pzt - Cm 08:00 - 18:00

Cumartesi - Pazar Kapalı

Dr. Ziya Kaya Mah. Ilıca Cad.

No:85/A Gemlik / BURSA

Acil Durum Eylem Planı

Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak.
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve acil durum planlarını hazırlamak.
Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlamak, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.
İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

“Acil durumlar, beklenmeyen olaylar karşısında hızlı ve etkili bir tepki verebilmek adına hazırlıklı olmayı gerektirir. Şirketimizin Acil Durum Eylem Planı, çalışanların, müşterilerin ve iş yerinin güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş kapsamlı bir strateji sunar.”.

Bu Acil Durum Eylem Planı, iş yerimizin acil durumlar karşısında hazır, bilinçli ve koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlamak için sürekli olarak güncellenir ve gözden geçirilir.

İletişim Bilgileri